MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT
  • Dịch vụ

Dịch vụ

Hiện tượng con nợ là doanh nghiệp chây ì, thậm chí là bỏ trốn gây khó khăn cho việc đòi nợ, kể cả khởi kiện đòi nợ tại Tòa án, vì sau khi có bản án thì công tác thi hành án cũng gặp nhiều khó khăn.
Nợ khó đòi hay nợ xấu (bad debt) là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ số tiền khách hàng nợ một công ty, nhưng không có khả năng thanh toán, chẳng hạn khi khách hàng mất khả năng thanh toán
Vay tiền không trả phải làm thế nào để đòi nợ? Hành vi bỏ trốn để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vay có phạm tội không?
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trước hoặc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đến kỳ hạn, thời hạn trả nợ đã thỏa thuận
Thế nào là Gia hạn nợ và Ân hạn nợ là gì? So sánh sự khác nhau giữa ân hạn nợ và gia hạn nợ
Theo Thông tư 39/2016/TTNHNN do NHNN ban hành, từ ngày 15/3/2017, khách hàng không còn được phép vay vốn để đảo nợ (lấy nợ mới trả nợ cũ). Việc cho vay tuần hoàn chỉ áp dụng với doanh nghiệp không có nợ xấu. Các chuyên gia nhìn nhận, khi quy định cấm cho vay đảo nợ được thực thi, việc che giấu nợ xấu, nợ quá hạn sẽ phần nào bị hạn chế; bức tranh nợ xấu, nợ quá hạn sẽ sáng rõ và đi vào thực chất hơn.
Nợ - trả lãi - vay nợ - lại trả lãi, quanh đi quanh lại vẫn bị thiếu hụt bởi bản chất vấn đề không được giải quyết là điều thường gặp ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng.
Tùy thuộc vào tính thuyết phục của phương án mà bên nợ đưa ra mà chủ nợ sẽ cho khoản thời gian cụ thể.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty, cá nhân sẽ gặp một số vấn đề liên quan đến việc xoay vòng vốn, vì thế giải pháp gia hạn là một giải pháp có lợi nhất trong trường hợp này.
Gia hạn nợ là (Việc chủ nợ chấp thuận) kéo dài thêm khoảng thời gian ngoài thời hạn đã thỏa thuận theo yêu cầu của bên vay để người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.