MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT
  • Dịch vụ

Dịch vụ

Để giải quyết căn cơ nợ xấu thì phải làm sao tạo được thị trường mua bán nợ. Phải làm sao xử lý tài sản thế chấp, bởi người vay không hợp tác khi không trả nợ thì nhiều năm cũng không bán được tài sản.
Cơ cấu lại thời hạn nợ và cho vay mới phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được quy định tại Điều 12 Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Doanh nghiệp tái cơ cấu nợ, xử lý các tồn tại yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn trả nợ thông qua các biện pháp sau:
Có nhiều phương án đưa ra để tái cấu trúc lại các khoản nợ, đầu tư khai thác tài sản là một trong những phương án có hiệu quả nếu như chủ nợ đánh giá được mức độ khai thác được của tài sản đến đâu.
Việc chuyển nợ xấu thành vốn góp không được DN ưu tiên trong quá trình xử lý nợ. Đây thường là phương án cuối cùng của DN khi không thể thu hồi được nợ bằng các phương án khác. Tuy nhiên nếu thực hiện được thì đây là một trong những phương án thu hồi nợ hiệu quả và có lợi nhất cho DN.
Trên thực tế, quá trình tái cấu trúc nợ một doanh nghiệp thường có sự tham gia của các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp cùng với sự hợp tác chặt chẽ từ phía doanh nghiệp.
Tái cấu trúc nợ sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:
Theo một nghiên cứu của Tổng cục Thống kê thì số lượng doanh nghiệp còn hoạt động sau một năm nghiên cứu là khoảng 55% so với số lượng đã đăng ký kinh doanh.