MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT
  • Dịch vụ

Dịch vụ

Thủ tục thanh lý tài sản công ty trước khi giải thể.
Tài sản bao gồm bất động sản và máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng được mô tả sau:
Các dịch vụ hàng đầu mà Công ty CP Mua bán nợ Sài Gòn cung cấp.