MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT
  • Dịch vụ
  • Chủ nợ tham gia quan hệ pháp luật phá sản

Chủ nợ tham gia quan hệ pháp luật phá sản

2019-03-26 07:59:31

Chủ nợ tham gia quan hệ pháp luật phá sản

Chủ nợ: Chủ nợ có quyền nộp đơn không ưu tiên lựa chọn việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trên thực tế. Luật Phá sản năm 2014 vẫn chỉ trao quyền chủ động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho chủ nợ không có bảo đảm hoặc chủ nợ có bảo đảm một phần.

Việc các chủ nợ có bảo đảm không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn nghiên cứu khoa học với các quan điểm trái chiều khác nhau. Tuy nhiên, có một thực trạng cần ghi nhận là: Đối với nhóm chủ nợ có quyền nộp đơn (chủ yếu là chủ nợ không có bảo đảm), họ thường không ưu tiên sử dụng quyền này trên thực tế. Đến giai đoạn thi hành quyết định tuyên bố phá sản, tài sản còn lại (tài sản không dùng để bảo đảm) được thanh lý theo thứ tự thanh toán được luật quy định. Thực tế, chủ nợ không có bảo đảm có khuynh hướng rằng họ hầu như không được phân chia hoặc nhận được với số tiền không đáng kể. Do vậy, họ sẽ ưu tiên lựa chọn hướng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và không tận dụng được quyền nộp đơn yêu cầu phá sản của họ. Và như vậy, ý nghĩa của việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn mang nhiều tính thực tiễn. 

Việc đảm bảo quyền lợi chủ nợ có bảo đảm khi khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã được bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba chưa được quy định: Mặc dù pháp luật có quy định để công nhận tư cách “chủ nợ có bảo đảm” khi khoản nợ của một chủ nợ được đảm bảo bởi bên thứ ba, nhưng Luật Phá sản năm 2014 chưa có quy định cụ thể về việc xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp này. 

Việc tận dụng triệt để các quyền của các chủ nợ không có bảo đảm là một trong những định hướng của doanh nghiệp khi có nợ xấu. 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CP MUA BÁN NỢ SÀI GÒN

Hotline: 0966 288 855

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: muabannosaigon.com    Email: saigondebt@gmail.com