MUA BÁN NỢ - XỬ LÝ NỢ - THU HỒI NỢ

SAIGON DEBT
  • Dịch vụ
  • DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

2019-01-21 03:49:12

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty Luật TNHH Luật sư Riêng tham gia dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bao gồm từ việc tư vấn thành lập Công ty, tổ chức vận hành quản lý công ty đến các hoạt động mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp...

Luật sư Riêng cung cấp dịch vụ cho mọi tổ chức cá nhân không chỉ khách hàng trong nước mà còn cả các khách hàng nước ngoài ở Việt Nam hoặc đầu tư vào Việt Nam với đầy đủ các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp như sau:

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn tái cấu trúc về quản trị nhân sự cho doanh nghiệp.

- Tư vấn giải thể Công ty: điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp.

- Tư vấn mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan

- Tư vấn thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

- Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin.

- Tư vấn và cảnh báo rủi ro pháp lú trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp liên quan tới công tác tổ chức các cuộc hợp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của các Công ty cổ phần, họp Hội đồng thành viên cho công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Tư vấn, xây dựng mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp.

- Tư vấn quản trị doanh nghiệp: xây dựng hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ).

- Các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu,

 

Để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách hàng vui lòng liên hệ

TƯ VẤN & HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Công ty Luật TNHH Luật sư Riêng

25 Vũ Tông Phan,P.An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 0911.945.499 - 035.6026.456

Emai: info@luatsurieng.net